EPHEDRA SINICA-CHVOJNÍK ČÍNSKÝ nebo také MA-HUANG

První hmatatelné stopy nálezy pylu po zástupcích tohoto rodu se datují do geologických období aptianu a albianu na rozhraní spodní a svrchní křídy asi před 127 až 110 mil. let př. n. l. Pocházejí z nalezišť v Evropě a Číně.

Chvojník čínský, je v přírodě běžně se vyskytujícím zdrojem aktivních aminů, která se používá v Orientě již po tisíc let.Hlavní účinnou látkou je pseudoefedrin, jenž je v těle přemě�ován na efedrin.

Chvojník čínský - Ephedra sinica je keřík dosahující výšky až 90 cm pocházející z oblasti Číny. Chvojníky se během dlouhého vývoje přizpůsobily životu v aridních oblastech, vyžadují suché a teplé klima a upřednost�ují půdu: suchou, kamenitou, písčitou nebo štěrkovitou. Za nejpravděpodobnější místa jejich původu se považují oblasti východní Asie a Čína. Nyní rostou v Severní Americe v širokých hraničních oblastech mezi USA a Mexikem; v Jižní Americe téměř v celé délce pohoří And. Po celém světě, ve všech oblastech výskytu chvojníku, se používá v rámci lidového léčitelství jako lék na astma, alergie, jako diuretikum a stimulant. Celá čeleď Ephedraceae zahrnuje jediný rod Ephedra - chvojník, do něhož počítáme asi 40 druhů. Jsou to nízké, ale i vyšší metlovité anebo prutovitě větvené keře.

Květy vyrůstají v šišticích na brachyblastech. Jsou na bázi podepřeny dvěma listenci. Samčí rostliny vyrůstající samostatně nebo ve dvojicích.Mají jedinou tyčinku, která je někdy rozvětvená a nese až 8 výtrusnic.

Samičí rostliny obsahují vajíčko s jedním obalem, který je trubkovitě protažen a připomíná čnělku krytosemenných rostlin. Listy této rostliny jsou: malé, šupinovité, vstřícné nebo přeslenité, v nodech. Chvojníky jsou většinou až na občasné výjimky dvoudomé, tzn.že se vyskytují zvlášť jedinci se samčími, a zvlášť se samičími šišticemi květy. Plod je nepravá, načervenalá, semenná peckovice nebo semenná bobule (názory různých autorů se liší).

Semeno je obaleno listeny, z nichž některé dužnatí. Samčí gametofyt má 5 až 6 buněk, samičí je mnohobuněčný a vyvíjejí se zde zárodečníky. Oplození probíhá záhy po opylení, které je převážně větrosnubné, vzácněji hmyzosnubné.

Z celé řady druhů jsou prakticky nejdůležitější Ephedra sinica - chvojník čínský, hustě metlatý keř se zelenými článkovanými stonky. Kvůli metlovitým větvím a šupinatým listům dlouhým sotva 2 mm, se poněkud podobá přesličce. V řadě zemí se pěstuje k získávání efedrinu.

Droga se dříve používala v terapii některých nemocí, dnes se již v medicíně používá čistý syntetický efedrin. Přírodní droga se nyní používá pouze v homeopatii. Efedrin se aplikuje jako prostředek proti astmatu i k celkovému posílení organismu.

Efedrin je blízký hormonu adrenalinu a také podobně působí.Je přímé i nepřímé sympatomimetikum. Přímo působí tak, že se váže na A i B receptory pro noradrenalin a adrenalin. Nepřímo působí tak, že blokuje enzym monoaminooxidázu a který v nervových synapsích rozkládá noradrenalin i adrenalin.Má i centrální účinky , prochází snadno do mozku a působí v centrálním nervovém systému jako psychostimulans. V lidském organismu se nemetabolizuje a vyloučí se do 48 hodin ledvinami.

Při předávkování se projevují následující toxické účinky: rozšíření zornic , silné pocení , bolesti hlavy , neklid , závratě , zmatenost , halucinace , rychlý puls , bušení srdce , zvýšení krevního tlaku , dýchací potíže , svalová slabost , třes , zvracení. Předávkování lze dosáhnout velmi snadno (50-200 mg) a je značně nebezpečné, zvláště pro starší osoby.

Česká republika patří mezi tři největší výrobce efedrinu na světě. "Efedrinka", neboli Výzkumný ústav antibiotik a biotransformace (VÚAB) v Roztkách u Prahy. Která již od roku 1972 vyrábí efedrin na základě patentovaného postupu a svých vlastních vyšlechtěných mikroorganismů

Teplota vaporizace: je 121- 177°C. Upozornění: Efedrin by neměli používat těhotné ženy. Nadměrná spotřeba efedrinu způsobuje nevolnosti, bolesti hlavy, zrychlený tep, dušnost a pocity úzkosti. Při dlouhodobějším výskytu těchto příznaků vyhledejte lékaře.


Používá se sušená nať rostliny. Obsahuje pseudoalkaloidy řady efedrinu, aromatické kyseliny, flavonoidy.

Jinde ve světě se chvojníky těší nebezpečné oblibě narkomanů - droga se označuje jako čaj Mormonů nebo je známá jako Herbal Extasy, Cloud 9 nebo Ultimate Xphoria.V USA ale zemřelo více lidí na následky užívání chvojníku. Proto oficiální instituce stále varují před rostlinou a před produkty, které se z ní vyrábějí. Chvojník se smí užívat jen na doporučení lékaře nebo po poradě s lékárníkem.

Druhy Chvojníků Čínského

chvojník americký (Ephedra americana) , chvojník křídlatý (Ephedra alata) , chvojník čínský (Ephedra sinica) , chvojník dahurský (Ephedra dahurica) , chvojník drobný (Ephedra minuta) , chvojník dvouklasý (Ephedra distachya) , chvojník Gererdův (Ephedra gerardiana) , chvojník kalifornský (Ephedra californica) , chvojník křehký (Ephedra fragilis) , chvojník likiangský (Ephedra likiangensis) , chvojník menší (Ephedra minima) , chvojník nevadský (Ephedra nevadensis) , chvojník prostřední (Ephedra intermedia) , chvojník přesličkovitý (Ephedra equisetina) , chvojník Převalského (Ephedra przewalskii) , chvojník stěsnaný (Ephedra compacta) , chvojník tlustovětvý (Ephedra pachyclada) , chvojník urostlý (Ephedra procera) , chvojník větší (Ephedra major) , chvojník zelený (Ephedra viridis)Další strana